Trong 3 ngày từ 3/12 đến 5/12, chương trình ETEP thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức chuyển giao và hướng dẫn sử dụng tài liệu modul 9 về “Ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong quản trị trường tiểu học/THCS/THPT” cho hơn 300 giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt.

 


Tập huấn tổ chức theo hình thức trực tuyến

 

Giám đốc chương trình ETEP Nguyễn Ngọc Dũng cho biết, trong 3 ngày tập huấn, các giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt sẽ được nhóm biên soạn hướng dẫn các nội dung trọng tâm của công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản trị trường phổ thông. Giảng viên sẽ được thảo luận cách sử dụng tài liệu, tham gia hoạt động học tập qua lớp học ảo và giải đáp thắc mắc, chia sẻ kinh nghiệm thực tế của các cơ sở giáo dục đã triển khai tốt việc ứng dụng CNTT trong quản lý trường học, nhất là giai đoạn dạy học ứng phó với dịch Covid-19 này.

 

Với những tri thức, kinh nghiệm nắm được từ khoá tập huấn, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt sẽ tiếp tục bồi dưỡng nội dung modul 9 cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán và hỗ trợ cán bộ quản lý đại trà tự bồi dưỡng qua mạng. Mục tiêu cuối cùng của khoá học là giúp cán bộ quản lý các trường phổ thông biết sử dụng CNTT để đổi mới phương thức quản trị nhà trường theo hướng tinh gọn, hiệu quả, minh bạch; sử dụng dữ liệu, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo làm nền tảng, công cụ quản trị chủ yếu của nhà trường. Đây đồng thời là cách tạo môi trường tích cực để ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong dạy học, giáo dục học sinh.

 

Trước khoá tập huấn cho giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt, từ ngày 30/11 đến ngày 2/12, Chương tình ETEP đã hoàn thành tập huấn và chuyển giao tài liệu modul 9 để bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán và đại trà. Modul này nhằm giúp giáo viên đổi mới mạnh mẽ phương thức dạy học, hình thức kiểm tra đánh giá, đưa tương tác và trải nghiệm trên môi trường số trở thành hoạt động giáo dục thiết yếu, hàng ngày với mỗi người học và mỗi nhà giáo. Qua đây, các giáo viên được nâng cao kỹ năng dạy học trong môi trường số, triển khai day học trực tuyến và khai thác, xây dựng các kho học liệu trực tuyến hiệu quả.

 

Tham dự và phát biểu với thầy cô tham dự khoá tập huấn, Thứ trưởng Nguyễn Hữu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học và quản trị trường học khi thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghệ 4.0, đặc biệt hiện nay ngành giáo dục phải linh hoạt, thích ứng an toàn với đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

 

Theo Thứ trưởng, ứng dụng CNTT sẽ giúp đơn giản hoá, tiết kiệm thời gian, công sức và hỗ trợ tối đa hoạt động quản lý điều hành nhà trường, quản lý nhân sự, chuyên môn, xếp thời khoá biểu… Ứng dụng CNTT giúp việc quản trị dữ liệu và khai thác, phân tích dữ liệu được thuận tiện, chính xác. Từ những kết quả đó góp phần giúp cán bộ quản lý đưa ra những quyết định chính xác trong quản trị, điều hành nhà trường.

 

Cán bộ quản lý do đó cần hiểu rõ vai trò, tầm quan trọng của ứng dụng CNTT trong quản trị trường học; biết xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT phù hợp với điều kiện nhà trường và tổ chức thực hiện ra sao cho phát huy tối đa hiệu quả. Khi ứng dụng CNTT là nhu cầu tự thân của mỗi nhà trường và cán bộ quản lý biết sử dụng tốt CNTT trong quản trị thì việc kiểm soát và tổ chức, điều chỉnh các hoạt động của trường cũng dễ dàng, hiệu quả hơn.

 

Với vai trò là “máy cái” sẽ bồi dưỡng cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, Thứ trưởng đề nghị giảng viên quản lý chủ chốt nghiêm túc tập huấn để tiếp thu đầy đủ nội dung, tinh thần của khoá học để truyền lửa lại cho Hiệu trưởng các trường, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục đào tạo.