Tự động hóa các hoạt động giáo dục, một ví dụ tiêu biểu là công tác chấm điểm, kiểm tra tự động. Mặc dù AI chưa thay thế hoàn toàn việc đánh giá, kiểm tra nhưng AI giúp tối ưu thời gian và sự minh bạch, rõ ràng khi chấm các bài thi trắc nghiệm, điền vào chỗ trống, hay nhận diện gương mặt trước khi vào thi,… Phát hiện những điểm cần cải thiện trong các khóa học. Giáo viên nhiều khi có thể chưa nhận thấy được những sai sót trong các bài giảng và tài liệu giáo dục. Trí tuệ nhân tạo giúp ta giải quyết vấn đề đó. Ví dụ với những khóa học trực tuyến, khi một lượng lớn sinh viên gửi đáp án sai cho bài tập về nhà, ngay lập tức hệ thống cảnh báo gửi thông điệp đến giáo viên để tùy chỉnh, cung cấp gợi ý cho câu trả lời đúng.

 

Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục - Cuộc cách mạng đào tạo

 

AI cung cấp những phản hồi thường xuyên. AI không chỉ cung cấp các khóa học tùy chỉnh theo nhu cầu mà còn có thể cung cấp các phản hồi về khóa học. Một số trường học sử dụng dịch vụ trực tuyến kết hợp AI để theo dõi tiến độ của học sinh và cảnh báo tới giáo viên khi có những vấn đề về hiệu suất học tập. Thay đổi cách thức tìm kiếm và tương tác thông tin. Trong vài thập kỷ qua các hệ thống dựa trên AI đã thay đổi hoàn toàn cách chúng ta tương tác với thông tin với công nghệ mới hơn, tích hợp hơn, sinh viên trong tương lai có thể có nhiều kinh nghiệm khác nhau để nghiên cứu và tìm kiếm.

 

Trung Quốc phát triển công tố viên trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới  | Báo Dân tộc và Phát triển

 

Phần mềm giáo dục được điều chỉnh theo nhu cầu học sinh. Số lượng chương trình học tập, trò chơi và các phần mềm thích ứng ngày càng tăng. Những hệ thống AI đáp ứng nhu cầu của học sinh, tập trung vào các chủ đề, lặp lại những điều học sinh chưa nắm vững, học sinh có thể học tập với tốc độ của riêng mình.

 

Nguồn: VTV.Live