NDO - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đang chuẩn bị ban hành bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ sở giáo dục và hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình, quy chế về giáo dục đào tạo số làm cơ sở thúc đẩy “trường học thông minh”.

 

(Ảnh: DUY LINH)

 

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 21/12/2018, Bộ đã ban hành văn bản số 5807/CNTT về hướng dẫn triển khai mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong trường phổ thông (gồm mức cơ bản và mức nâng cao). Đây là cơ sở để các cấp quản lý và cơ sở giáo dục làm căn cứ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và các mô hình dạy học, quản trị tiên tiến áp dụng công nghệ, hay thường gọi là “trường học thông minh”.

 

Bên cạnh đó, để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong cơ sở giáo dục có hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều quy định, hướng dẫn triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ sở giáo dục phổ thông như: Quy định về dạy học trực tuyến, quy định về quản lý và triển khai cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. Hằng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đều có văn bản hướng dẫn triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, trong đó có hướng dẫn liên quan về “trường học thông minh”.

 

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị ban hành bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ sở giáo dục và hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình, quy chế về giáo dục đào tạo số làm cơ sở thúc đẩy triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong đó có các giải pháp về “trường học thông minh” có hiệu quả.

 

Nguồn: Báo Nhân Dân