Điều khoản dịch vụ

QUY CHẾ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN GOEDU


QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1: Giải thích từ ngữ:

 1. “Quy Chế Sử Dụng” là Quy Chế này, cùng với các bản sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm theo quyết định của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, quy định các điều khoản, điều kiện, quyền và trách nhiệm của Người Sử Dụng đối với việc sử Dịch Vụ cho VTC Online cung cấp.
 2. “Tài khoản goEdu” là tài khoản do Người Sử Dụng đăng ký, quản lý và duy trì để sử dụng các Dịch Vụ do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ cung ứng.
 3. “Nhà Cung Cấp Dịch Vụ” hoặc “VTC Online” là Công ty Cổ Phần VTC Truyền thông trực tuyến, là một công ty được thành lập hợp pháp theo pháp luật Việt Nam.
 4. “Người Sử Dụng” là một cá nhân hoặc tổ chức có Tài Khoản goEdu trên Hệ Thống để sử dụng sản phẩm.
 5. “Hệ Thống” là nền tảng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng để cung cấp Dịch Vụ cho Người Sử Dụng.
 6. “Thông Tin Cá Nhân” là các thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, số Chứng minh nhân dân, địa chỉ (thường trú hoặc tạm trú), địa chỉ hộp thư điện tử (Email); số điện thoại di động hoặc điện thoại bàn, tên đăng nhập và mã pin để đăng nhập Hệ Thống.
 7. “GO” là một loại điểm được sử dụng trong các dịch vụ của VTC Online
 8. “Ngày Làm Việc” nghĩa là một ngày không phải là ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ, nghỉ bù theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 9.  “OTP” One Time Password - là mật khẩu dùng một lần. OTP Mobile là ứng dụng tạo mật khẩu dùng một lần do VTC Online phát triển nhằm hạn chế rủi ro có thể xảy ra khi đăng nhập tài khoản goEdu.
 10. “Tài khoản liên kết” là việc dùng tài khoản của Yahoo, Google và Facebook để đăng nhập vào tài khoản goEdu.

Điều 2: Nguyên tắc đăng ký tài khoản goEdu

 1. Người Sử Dụng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi thông tin đăng ký tài khoản goEdu, thông tin sửa đổi, bổ sung tài khoản goEdu.
 2. Ngoài việc tuân thủ Quy chế sử dụng goEdu này, Người Sử Dụng phải chấp hành nghiêm chỉnh các thỏa thuận, quy định, quy trình khác của VTC Online khi sử dụng sản phẩm của VTC Online được đăng tải công khai trên website sản phẩm của VTC Online.
 3. Người Sử Dụng không được đặt tài khoản theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.
 4. Khi sử dụng sản phẩm của VTC Online, Người Sử Dụng phải lựa chọn sử dụng sản phẩm phù hợp với độ tuổi và chấp hành nghiêm chỉnh các thỏa thuận của từng sản phẩm được đăng công khai trên website của sản phẩm đó.

Điều 3: Các hành vi cấm.

Nghiêm cấm lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:

 1. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.
 2. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
 3. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.
 4. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ tên miền quốc gia, hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Interrnet của tổ chức, cá nhân.
 5. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
 6. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 7. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
 8. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào sản phẩm của VTC Online.
 9. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của sản phẩm cung cấp hoặc hệ thống máy chủ.
 10. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ.
 11. Không chấp nhận việc mua bán tài khoản goEdu bằng tiền thật hoặc hiện kim.
 12. Khi giao tiếp với người chơi khác, Người Sử Dụng không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với người chơi khác.
 13. Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc....).
 14. Không có những hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín các sản phẩm của VTC Online dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào.
 15. Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới Người Sử Dụng việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư trên sản phẩm của VTC Online mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VTC Online.
 16. Nghiêm cấm tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.
 17. Nghiêm cấm mọi hành vi phá hoại sản phẩm của VTC Online dưới mọi hình thức.

QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ, ĐĂNG NHẬP


Điều 4: Đăng ký:

 1. Trước khi đăng ký tài khoản, Người Sử Dụng xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Quy chế sử dụng goEdu.
 2. Khi đăng ký tài khoản, Người Sử Dụng cung cấp đầy đủ, chính xác Thông Tin Cá Nhân về họ tên, tuổi, địa chỉ liên lạc, giấy tờ tùy thân, Email đăng ký tài khoản, Số điện thoại bảo vệ tài khoản, Câu hỏi và câu trả lời bảo mật và chịu trách nhiệm các thông tin mà Người Sử Dụng cung cấp. Người Sử Dụng có thể đăng ký tài khoản liên kết để sử dụng việc đăng nhập tài khoản goEdu.
 3. Nếu phát sinh rủi ro trong quá trình sử dụng, VTC Online căn cứ vào những thông tin Người Sử Dụng cung cấp để tiếp nhận và giải quyết. VTC Online chỉ tiếp nhận và giải quyết những trường hợp điền đúng, chính xác và đầy đủ những thông tin quy định tại khoản 2 điều này. Những trường hợp điền không đầy đủ và chính xác thông tin quy định tại khoản 2 điều này, Người Sử Dụng sẽ không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ VTC Online trong quá trình sử dụng và VTC Online sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết những tranh chấp, rủi ro phát sinh đối với tài khoản này.

Điều 5: Sử dụng tài khoản, mật khẩu.

 1. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, Người Sử Dụng sẽ được cung cấp 01 tài khoản và mã số tài khoản. Với tài khoản này, Người Sử Dụng có thể truy cập và sử dụng một phần hoặc tất cả các sản phẩm của VTC Online.
 2.  Đối với mỗi một tài khoản, Người Sử Dụng sẽ có một mật khẩu.
 3.  Người Sử Dụng có trách nhiệm phải tự bảo quản mật khẩu, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, VTC Online sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.
 4.  VTC Online có quyền xóa các tài khoản của Người Sử Dụng nếu tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập vào bất cứ một sản phẩm nào của VTC Online sau 30 ngày kể từ ngày đăng ký.
 5.  VTC Online có quyền xóa các tài khoản của Người Sử Dụng nếu tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập vào bất cứ một sản phẩm nào của VTC Online trong 1 (một) năm tính từ lần sử dụng cuối cùng.

Điều 6: Đăng nhập

 1. Người Sử Dụng sẽ dùng tài khoản do mình đăng ký và được VTC Online cung cấp để đăng nhập và sử dụng một phần hoặc tất cả các sản phẩm của VTC Online.
 2. Ngoài việc dùng tài khoản goEdu để đăng nhập, Người Sử Dụng có thể dụng số điện thoại, Email, hoặc tài khoản liên kết để đăng nhập vào goEdu. Khi sử dụng tính năng tiện ích này, Người Sử Dụng đồng ý chấp nhận tất cả những rủi ro tiềm ẩn xảy ra.
 3. Để đăng nhập goEdu từ tài khoản liên kết, Người Sử Dụng phải thực hiện các bước đăng ký liên kết tài khoản và chấp nhận thỏa thuận sử dụng tích năng này với Người Sử Dụng khẳng định đã đọc, hiểu rõ và chấp nhận những tiện ích cũng như rủi ro khi sử dụng tính năng đăng nhập này.

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM


Điều 7: Quyền của chủ tài khoản

 1. Người Sử Dụng được quyền thay đổi, bổ sung, xoá thông tin tài khoản; Mật khẩu;Giấy tờ tùy thân; Email đã đăng ký; Câu hỏi và câu trả lời bảo mật và Số điện thoại bảo vệ tài khoản.
 2. Người Sử Dụng được hướng dẫn cách đặt mật khẩu an toàn; sử dụng bàn phím ảo; nhập các thông tin quan trọng để bảo vệ tài khoản; bổ sung, thay đổi số điện thoại nạp GO bằng Số điện thoại bảo vệ tài khoản; đăng ký Số điện thoại bảo vệ tài khoản; khóa tài khoản; sử dụng ứng dụng OTP khi đăng nhập tài khoản; sử dụng tài khoản liên kết để đăng nhập tài khoản.
 3. Người Sử Dụng được quyền tặng/cho Tài khoản goEdu cho người khác. Quyền được tặng/cho tài khoản chỉ được áp dụng đối với tài khoản đã đăng ký đầy đủ và chính xác các thông tin tài khoản theo quy định Quy chế sử dụng goEdu này.
 4. Người Sử Dụng có quyền yêu cầu xoá tài khoản của mình thông qua việc gửi thư đến hòm thư [email protected], nôij dung của thư phải ghi rõ lý yêu cầu được xoá tài khoản, các thông tin Giấy tờ tuỳ thân, số điện thoại bảo vệ tài khoản, các thông tin giao dịch (nếu có). 
 5. Được thực hiện các quyền khác theo quy định pháp luật.

Điều 8: Trách nhiệm của chủ tài khoản

 1. Để nhận được sự hỗ trợ từ VTC Online, tài khoản của Người Sử Dụng phải đăng ký đầy đủ các thông tin trung thực, chính xác. Nếu có sự thay đổi, bổ sung về thông tin, Người Sử Dụng cập nhật ngay cho chúng tôi theo hướng dẫn được quy định trên website Dịch vụ. Người Sử Dụng đảm bảo rằng, thông tin hiện trạng của Người Sử Dụng là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác và Người Sử Dụng phải chịu trách nhiệm toàn bộ các thông tin Người Sử Dụng cung cấp.
 2. Người Sử Dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản bao gồm: Mật khẩu, số điện thoại bảo vệ tài khoản, giấy tờ tùy thân, Email bảo vệ tài khoản và tài khoản liên kết. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người Sử Dụng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. VTC Online sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và VTC Online sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Thông tin Giấy tờ tùy thân đăng ký trong tài khoản là thông tin quan trọng nhất để chứng minh chủ sở hữu tài khoản.
 3. Người Sử Dụng đồng ý sẽ thông báo ngay cho VTC Online về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của Người Sử Dụng hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Người Sử Dụng cũng bảo đảm rằng, Người Sử Dụng luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.
 4.  Khi phát hiện ra lỗi của sản phẩm, các vấn đề gây ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của VTC Online cũng như các sản phẩm liên quan, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua hòm thư admin.
 5. Người Sử Dụng cam kết thực hiện trách nhiệm bảo đảm sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đưa lên đăng tải trên hệ thống mạng Internet và mạng viễn thông.
 6. Người Sử Dụng có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu Người Sử Dụng vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan khi Người Sử Dụng sử dụng mạng xã hội trực tuyến của VTC Online.
 7. Người Sử Dụng phải tuân thủ tuyệt đối quy định tại Điều 3 thỏa thuận này về các hành vi cấm. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm VTC Online sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của Người Sử Dụng đối các sản phẩm của VTC Online và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố Người Sử Dụng trước pháp luật nếu cần thiết.
 8. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

Điều 9. Quyền của VTC ONLINE

 1. Nếu phát hiện người sử dụng vi phạm các quy định đã nêu trong Bản thoả thuận này, chúng tôi có quyền ngay lập tứ khoá tài khoản của bạn và/hoặc/xoá bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tuỳ thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, VTC Online và bên thứ ba về mọi thiệt hai gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn. Trong những trường hợp nghiêm trọng, Công ty VTC Online sẽ phối hợp với chính quyền để truy cứu trách nhiệm đối với những người vi phạm. 
 1. Chúng tôi có quyền sử dụng thông tin tài khoản để gửi thông báo cho chủ tài khoản về các sản phẩm và dịch vụ hoặc chương trình khuyến mại thông qua thư điện tử hoặc thư bưu chính. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các thông tin này để tiến hành các cuộc điều tra (Ví dụ: thông báo thay đổi dịch vụ trong hệ thống, thông báo về các chương trình khuyến mại hay các hành động nhân đạo và xã hội khác). Chúng tôi duy trì chính sách "KHÔNG GỬI THƯ RÁC", không chia sẻ, bán hay để lọt email của chủ tài khoản cho các bên thứ ba.
 2. Chúng tôi có toàn quyền thay đổi những điều khoản, chính sách mà chúng tôi cho rằng không còn phù hợp trong thoả thuận này mà không cần báo trước, người sử dụng mặc nhiên đồng ý chấp hành các sửa đổi trong quy định mới.
 3. Đối với các tài khoản vi phạm điều khoản trên, chúng tôi có toàn quyền khóa tài khoản không cần báo trước, từ chối việc tiếp tục cung cấp dịch vụ cho chủ tài khoản và hủy mọi quyền lợi tùy theo mức độ vi phạm.
 4. Chúng tôi sẽ chỉ cung cấp thông tin cá nhân và/hoặc địa chỉ IP của chủ tài khoản khi được các cơ quan luật pháp Việt Nam yêu cầu và để làm các việc thực sự cần thiết như sau:
 1. Phối hợp với cơ quan điều tra để tìm ra những hoạt động bất hợp pháp liên quan đến việc phát tán thông tin và an ninh mạng.
 2. Bảo vệ quyền và tài sản liên quan đến hệ thống dịch vụ do chúng tôi cung cấp.
 3. Nhận dạng những người cố tình vi phạm luật thông tin và an ninh mạng.
 1. Trong các sự kiện được VTC Online tổ chức, chúng tôi có quyền hủy giải thưởng khách hàng nếu thông tin tài khoản khách hàng không phải là chính chủ khách hàng đó, hoặc phát hiện hành vi buôn bán trái phép giữa các tài khoản.
 2. VTC Online có quyền chạy log hệ thống để kiểm tra và xóa các vật phẩm hack mà không cần sự đồng ý của Người Sử Dụng và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Người Sử Dụng.
 3. Công ty VTC Online có thể hủy tài khoản đối với những chủ tài khoản vi phạm mua bán GO dưới mọi hình thức mà không cần bất kỳ thông báo nào trước.

Điều 10: Trách nhiệm của VTC Online

 1. Có trách nhiệm hỗ trợ Người Sử Dụng trong quá trình sử dụng sản phẩm của VTC Online.
 2. Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm của VTC Online, tuy nhiên VTC Online chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.
 3. Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của Người Sử Dụng, VTC Online không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc được Người Sử Dụng chấp nhận.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VÀ TỪ CHỐI ĐẢM BẢO


Điều 11

 1. VTC Online sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì về hệ thống khi Người Sử Dụng đăng ký, đăng nhập tài khoản goEdu.
 2. Khi Người Sử Dụng đăng ký, sử dụng tính năng đăng nhập từ tài khoản liên kết, điều đó đồng nghĩa việc các thông tin của Người Sử Dụng sẽ được chia sẻ cho bên thứ 3. Người Sử Dụng chấp nhận sự chia sẻ này và những rủi ro tiềm ẩn kèm theo (nếu có). Người Sử Dụng loại trừ trách nhiệm của VTC Online liên quan tới việc thông tin, dữ liệu của Người Sử Dụng bị chia sẻ cho bên thứ 3.
 3.  Đối với sản phẩm về nội dung số, giải trí, chúng tôi luôn cố gắng đáp ứng những tiêu chuẩn về sản phẩm, mong muốn đem đến cho khách hàng những trải nghiệm về sản phẩm, dịch vụ tốt. Tuy nhiên chúng tôi không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc sản phẩm bị lỗi. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục lỗi sản phẩm để đem lại sự hài lòng cho khách hàng và chúng tôi không chịu trách nhiệm hỗ trợ hoặc bồi thường cho khách hàng về những rủi ro trên.

Điều 12:

Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai .v.v. người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. VTC Online cam kết sẽ lỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên VTC Online sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

Điều 13:

 1. Thẻ/mã thẻ GO đã mua, GO đã nạp không được trả lại trong bất kỳ trường hợp nào.
 2.  VTC Online hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của Người Sử Dụng với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng sản phẩm của VTC Online. Khi Người Sử Dụng sử dụng sản phẩm và/hoặc giao dịch với bên thứ 3, Người Sử Dụng đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI


Công ty Cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến.

Toà nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ email: [email protected]